Grań Tatr Niżnych - informacje praktyczne


Przejście grani Tatr Niżnych - relacja dzień po dniu

 

INSTAGRAM