Bo marzenia są po to, żeby je spełniać, czyli konkurs na podróż życia!